Advies 111: Wie moet (on)geoorloofde belangenverstrengeling tussen aanbestedende dienst en een van de inschrijvers aannemelijk maken?

(15 juli 2014)
Publicatiedatum: 
dinsdag, 28 april 2015

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor vogeltellingen. Als een door de aanbestedende dienst betrokken beoordelaar op de vrijwilligerslijst staat van een onderneming die inschrijft, zal de onderneming die stelt dat daarmee sprake is van ongeoorloofde belangenverstrengeling voldoende aannemelijk moeten maken dat de eerlijke mededinging tussen de inschrijvers door toedoen van die beoordelaar ten faveure van de winnende inschrijver is beïnvloed. Het enkel uiten van vermoedens is onvoldoende om die conclusie te kunnen trekken.