Advies 142: Heraanbesteding? Wezenlijke wijziging? Is wijziging van het relatieve gewicht van de gunningcriteria een wezenlijke wijziging?

(19 september 2014)
Publicatiedatum: 
maandag, 19 januari 2015

Heraanbesteding van dezelfde opdracht? Kan wezenlijke wijziging van de opdracht achterwege blijven omdat eerste aanbesteding is gestrand wegens een ernstig procedureel gebrek? Is er sprake van een wezenlijke wijziging wanneer het relatieve gewicht van de gunningscriteria is gewijzigd? Strijd met motiveringsplicht van art. 1.5 lid 3 Aw 2012?