Advies 147: Commissie bevoegd? Is er een plicht tot bekendmaking van de verhouding prijs-kwaliteit bij de meervoudige onderhandse procedure? Inschrijver voldoende proactief?

(9 oktober 2014)
Publicatiedatum: 
woensdag, 25 februari 2015

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Kan de Commissie de klacht in behandeling nemen in het geval dat niet vast staat dat de aanbesteder een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 is maar de aanbesteder heeft verklaard zich gebonden te achten aan de Aw 2012? Moet bij toepassing van de EMVI criteria de verhouding prijs-kwaliteit vooraf kenbaar worden gemaakt, ook al is dit niet expliciet in afdeling 1.2.4 Aw 2012 vermeld? Was de inschrijver (voldoende) proactief? Gaat de motiveringsplicht van artikel 1.15 lid 2 Aw 2012 minder ver dan de gelijkluidende motiveringsplicht van artikel 2.130 lid 1 Aw 2012, volgens welk artikel alle relevante redenen moeten worden genoemd. Is de transparantieverplichting nageleefd? Moet bij een meervoudig onderhandse procedure een effectieve rechtsbeschermingsmogelijkheid worden geboden, en zo ja, is hier daarvan sprake?