Advies 155: Hoe kan bij de beoordeling afwijken van de inschrijvingsleidraad hersteld worden?

(14 november 2014)
Publicatiedatum: 
woensdag, 25 februari 2015

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is afgeweken van hetgeen is bepaald in de inschrijvingsleidraad. Hoe kan dit worden hersteld? Door herbeoordeling?