Advies 157: Was uit de selectieleidraad voldoende duidelijk dat alle deelnemers in een combinatie het benodigde kwaliteitsborgingcertificaat moesten overleggen op aanvraag van de aanbestedende dienst?

(27 oktober 2014)
Publicatiedatum: 
maandag, 13 juli 2015

Klager en aanbestedende dienst verschillen van mening over de lezing van de selectieleidraad. Toetsing aan de norm of de eisen in de aanbestedingsdocumenten zodanig zijn geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren.