Advies 17: Merk opgenomen in gunningssystematiek, mag dat?

(12 juli 2013)
Publicatiedatum: 
vrijdag, 31 januari 2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor Storage Area Networking. De aanbestedingsstukken noemen een merk en geven aan dat inschrijvingen die voorzien in op dat merk afgestemde software bij de gunning meer punten krijgen toegekend dan inschrijvingen die daar niet in voorzien. Klager stelt daarover vragen na de eerste Nota van Inlichtingen. Strijd met art. 2.76 Aw 2012? Kon klager ook na eerste Nota van Inlichtingen nog vragen stellen?