Advies 22-2: Waren eisen in de aanbestedingsdocumenten duidelijk?

(13 augustus 2013)
Publicatiedatum: 
vrijdag, 31 januari 2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een raamovereenkomst voor de levering van onder andere ICT hardware. Klager ontvangt 0 punten voor het onderdeel prijs, omdat zij verzuimd heeft een controller in haar inschrijving op te nemen. Eisen in de aanbestedingsdocumenten onduidelijk?