Advies 224: Is ten onrechte afgeweken van de verplichting ‘EMVI, tenzij’?

(1 mei 2015)
Publicatiedatum: 
maandag, 13 juli 2015

Aanbestedende dienst wijkt af van de hoofdregel in art.2.114 lid 1 Aw 2012 en art. 2.3.8 ARW 2012, dat gunning op basis van het criterium 'economisch meest voordelige inschrijving' voorschrijft. Toetsing aan de norm of de keuze voor toepassing van het EMVI criterium ondoelmatig is. Is de keuze voor toepassing van het criterium 'laagste prijs' voldoende gemotiveerd?