Advies 228: Afwijkingen op de UAV-GC 2005 en de Model Basisovereenkomst: hoever strekt de motiveringsplicht?

(4 juni 2015)
Publicatiedatum: 
vrijdag, 19 februari 2016

Aan de motiveringsplicht t.a.v. het niet integraal toepassen van de paritair voorgestelde UAV-GC 2005 en de Model Basisovereenkomst kan niet worden ontkomen door inschrijvers in staat te stellen commentaar te leveren op de concept contractstukken.
Niet elke individuele afwijking hoeft te worden gemotiveerd mits de afwijkingen gedragen worden door een generieke motivering. Eisen aan een goede motivering en afweging van afwijkingen. Beoordeling van specifieke motiveringen van bepaalde afwijkingen.