Advies 255: Aanbestedingsplichtige opdrachten of inbestedingen?

(17 december 2015)
Publicatiedatum: 
dinsdag, 26 januari 2016

Beklaagde (een Ministerie) verleent rechtstreeks schoonmaakopdrachten aan door haarzelf opgerichte Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO). In een dergelijk geval is sprake van “zuiver inbesteden”. Klacht dat sprake zou zijn van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht is daarom ongegrond. Geen klacht ingediend tegen andere Ministeries die eveneens voornemens zijn rechtstreeks schoonmaakopdrachten aan RSO te verlenen. Commissie kan een dergelijke klacht daarom niet in behandeling nemen. Overweging ten overvloede dat terughoudendheid moet worden betracht bij het doortrekken van eerder Advies 198 naar laatstbedoelde geval.