Advies 27: Mag een overeenkomst met een zittende leverancier voor een jaar verlengd worden?

(1 november 2013)
Publicatiedatum: 
maandag, 11 november 2013

Beklaagde sluit na afloop van een raamovereenkomst voor het leveren van directiechauffeursdiensten onderhands een nieuwe overeenkomst met de zittende dienstverlener. Is het handelen van beklaagde in strijd met art. 1.4 lid 1 Aw 2012?