Advies 312: Is het vragen van combinaties van kerncompetenties bij één referentiewerk als selectiecriterium proportioneel?

(17 december 2015)
Publicatiedatum: 
donderdag, 21 april 2016

Of het vragen van combinaties van kerncompetenties bij één referentiewerk als selectiecriterium zinvol en dus toelaatbaar is in de zin dat er geen sprake is van een disproportionele stapeling van kerncompetenties, zijn van belang de omstandigheden van het geval en of er sprake is van een zodanige samenhang van die kerncompetenties in het kader van de aanbestede opdracht dat het kunnen beschikken door een inschrijver  over een combinatie van competenties ontleend aan één referentiewerk een grotere mate van geschiktheid oplevert.