Advies 331: Afwijking van paritair opgestelde voorwaarden? Adequate risico-allocatie? Ongelimiteerde schadevergoedingsverbintenis? Afwijking voldoende gemotiveerd?

(29 februari 2016)
Publicatiedatum: 
donderdag, 21 april 2016

Toepassen van „eigen” contractvoorwaarden niet in strijd met Voorschrift 3.9 C Gids Proportionaliteit; RVOI 2001 weliswaar paritair opgestelde voorwaarden, maar brancheverenigingen hebben de bedoeling gehad de niet paritair opgestelde DNR daarvoor in de plaats te stellen.
Geen strijd met Voorschrift 3.9 A Gids Proportionaliteit ; in contractvoorwaarden voorziene risicoallocatie sluit aan bij het Burgerlijk Wetboek.
Het expliciet bepalen dat een in de contractvoorwaarden voorziene limitering van de omvang van de schadevergoedingsverbintenis in bepaalde omstandigheden niet geldt, is een afwijking van Voorschrift 3.9 D lid 1 Gids Proportionaliteit; de voor die afwijking gegeven motivering is onvoldoende; strijd met artikel 1.10 lid 4 Aw 2012.