Advies 353: Geschiktheidseis discriminatoir?

(3 augustus 2016)
Publicatiedatum: 
maandag, 5 december 2016

Op grond van art. 2.98, lid 2, Aw 2012 mag de aanbestedende dienst eisen dat gegadigde over de benodigde vergunning en een certificaat beschikken om de gevraagde diensten in Nederland te mogen verrichten. Het is niet in strijd met Voorschrift 3.5H Gids Proportionaliteit en ook overigens niet disproportioneel, die eis te laten uitstrekken tot alle combinanaten van een gegadigde. De geschiktheidseis dat tenminste een van de senior dienstverleners ervaring moet hebben opgedaan in het gebied waar de opdracht zal worden uitgevoerd is, in het licht van de opdracht, proportioneel.

Bij de keuze tussen het stellen van een geschiktheidseis en een selectiecriterium moet worden bedacht dat een geschiktheidseis kan leiden tot het blokkeren van de toegang terwijl een selectiecriterium kan leiden tot een verminderde kans op toetreding.
Wat betreft de kerncompetentie "het is staat zijn zorgvuldig en wetenschappelijk verantwoord opgravingen in een bepaalde regio te doen" is het in casu proportioneel niet alleen geschiktheidseisen te stellen maar ook selectiecriteria te hanteren.
Toetreding tot de aanbestedingsprocedure is daardoor niet volledig uitgesloten.