Advies 36: Is referentie eis voldoende duidelijk?

(5 december 2013)
Publicatiedatum: 
vrijdag, 31 januari 2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een overheidsopdracht voor de reiniging van metrovoertuigen. Klager voldoet volgens beklaagde niet aan referentie-eis. Is referentie-eis voldoende duidelijk? Referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit? Strijd met art. 1.10 lid 4 Aw 2012? Betekenis van de Gids Proportionaliteit voor speciale sectorbedrijven?