Advies 38: Is het niet toevoegen van een tevredenheidsverklaring bij een eigen verklaring een voor herstel vatbare fout?

(17 oktober 2013)
Publicatiedatum: 
vrijdag, 31 januari 2014

Niet-openbare aanbestedingsprocedure op basis van het ARW 2012 voor het ontwerp en de uitvoering van de reconstructie van een weg.  Klager verzuimt tevredenheidsverklaring bij de eigen verklaring te voegen en wordt om die reden door beklaagde uitgesloten. Voor herstel vatbare fout? Art. 3.14.4 ARW 2005. Art. 3.13.7 ARW 2012. Art. 1.22 lid 2 AW 2012.