Advies 394: Heeft beklaagde gehandeld in strijd met de transparantieverplichting van art. 1.9 Aw 2012? Is reparatie daarvan mogelijk door inschrijvers de gelegenheid te bieden hun inschrijvingen te herstellen?

(20 december 2016)
Publicatiedatum: 
donderdag, 19 januari 2017

Het prijscriterium is niet zodanig geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers het op dezelfde wijze zullen uitleggen. Daarmee hebben beklaagden niet voldaan aan de op hen rustende transparantieverplichting. Beklaagden konden een dergelijk ernstig gebrek in de aanbestedingsprocedure niet repareren door de inschrijvers de gelegenheid te bieden hun inschrijvingen te herstellen door nogmaals (al dan niet aangepaste) prijslijsten in te dienen. In plaats daarvan dienden beklaagden de aanbesteding in te trekken. Heraanbesteding van de opdracht is vervolgens mogelijk, zonder dat deze wezenlijk behoeft te worden gewijzigd.