Advies 58: Mag een aanbestedende dienst beslissingen nemen die ten nadele van de winnende inschrijver zijn, zonder deze tijdig te informeren?

(14 april 2015)
Publicatiedatum: 
maandag, 22 juni 2015

Meervoudig onderhandse aanbesteding van werken. Mag een aanbestedende dienst naar aanleiding van een gesprek met een afgewezen inschrijver het oordeel van de beoordelingscommissie alsnog onterecht verklaren en opnieuw beoordelen zonder de andere inschrijvers te informeren? Mag de aanbestedende dienst voor één afgewezen inschrijver de bezwaartermijn verlengen? Mag de aanbestedende dienst weigeren de bezwaartermijn te verlengen na herbeoordeling en gewijzigde gunningsbeslissing?