Behandelde klachten

Advies 636: Vooringenomenheid aanbesteder en niet voldoen winnaar onvoldoende onderbouwd

Publicatiedatum: 09/09/2021

De klacht ziet op een overheidsopdracht binnen een Dynamisch Aankoopsysteem voor de inhuur van een interim-directeur. Ondernemer klaagt dat de kandidate van de winnende inschrijver niet voldoet aan één van de gestelde criteria, dat een standstill-termijn niet in acht is genomen voor gunning van de opdracht en dat sprake is van vooringenomenheid aan de zijde van aanbesteder.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210902_-_advies_636.pdf  [317.52 KB]

Advies 628: Disproportionele eis: gunning én implementatie binnen afgelopen 3 jaar

Publicatiedatum: 06/09/2021

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor diensten voor een SaaS Student Informatie Systeem (SIS). In die procedure eist aanbesteder recente ervaring met het succesvol implementeren van een SIS, waarbij ‘recent’ betekent dat zowel gunning van de opdracht alsook de afgeronde implementatie van het systeem binnen de afgelopen 3 jaren heeft plaatsgevonden.

Ondernemer klaagt dat de gestelde referentie-eis disproportioneel is en dat slechts één partij aan de eis kan voldoen.

PDF icon 210827_-_advies_628.pdf  [409.13 KB]

Advies 635: Aanbesteder heeft raamcontractanten niet verboden in te schrijven als hoofd- en onderaannemer

Publicatiedatum: 06/09/2021

De klacht ziet op een nadere offerteaanvraag onder raamcontractanten die zijn gecontracteerd naar aanleiding van een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van raamovereenkomsten inzake Beleidsgerichte Onderzoeksopdrachten. De klacht bestaat uit twee onderdelen. De Commissie verklaart onderdeel 1 ongegrond en kan onderdeel 2 niet verder in behandeling nemen.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210825_-_advies_635.pdf  [326.9 KB]

Advies 639: Schending motiveringsplicht

Publicatiedatum: 06/09/2021

De klacht betreft een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst (met één ondernemer) voor leveringen van kantoordrukwerk en het promotioneel drukwerk.

Ondernemer klaagt dat de relatieve voordelen en kenmerken van de winnende inschrijver ontbreken in het gunningsbesluit. De enige motivering die wordt gegeven, is dat de inschrijving van ondernemer geen meerwaarde zou hebben ten opzichte van de overige vier inschrijvingen. Het hoe, wat en waarom van deze conclusie ontbreekt.

PDF icon 210825_-_advies_639.pdf  [546.93 KB]

Advies 637: Klacht over inschrijfvergoeding visiepresentatie ongegrond

Publicatiedatum: 04/08/2021

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbesteding voor een overheidsopdracht voor dienstverlening door een integraal ontwerpteam ten behoeve van de renovatie en nieuwbouw van een sportcentrum. Aanbesteder biedt in de gunningsfase als tegemoetkoming aan geldige inschrijvers alsnog een inschrijfvergoeding van 5000 EUR. De klagende brancheorganisatie vindt de aangeboden inschrijfvergoeding niet redelijk.

De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

PDF icon 210715_-_advies_637.pdf  [497.69 KB]

Advies 618: Klachten over bevoordeling winnaar, benadeling ondernemer en ongeschiktheid winnaar ongegrond

Publicatiedatum: 04/08/2021

De klacht ziet op Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht van levering van turnkey Consoleboten inclusief onderhoud gedurende de garantieperiode. De Commissie verklaart alle drie de klachtonderdelen ongegrond.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210715_-_advies_618.pdf  [335.01 KB]

Advies 622: Klachten over niet-besteksconforme uitvoering gegrond bij gebrek aan inhoudelijk verweer aanbesteder

Publicatiedatum: 04/08/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor het beheren van een grondwatermeetnet. Ondernemer klaagt erover dat aanbesteder toestaat dat de opdrachtnemer de opdracht niet conform de gestelde eisen en termijn heeft geïmplementeerd en geeft daarvan diverse voorbeelden.

PDF icon 210709_-_advies_622.pdf  [312.97 KB]

Advies 626: Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen

Publicatiedatum: 04/08/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van raamovereenkomsten voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten. De klacht bestaat uit acht onderdelen. De Commissie verklaart zeven van de acht klachten ongegrond.

Klachtonderdeel 1

Ondernemer heeft twijfels bij het voldoen van de voorgeschreven lesmethoden aan het LIFO-concept, maar heeft die twijfels onvoldoende concreet onderbouwd. De Commissie verklaart dit klachtonderdeel ongegrond.

Klachtonderdelen 2 en 5

PDF icon 210712_-_advies_626.pdf  [419.92 KB]

Advies 627: Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen

Publicatiedatum: 04/08/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van raamovereenkomsten voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten. De klacht bestaat uit acht onderdelen. De Commissie verklaart zeven van de acht klachten ongegrond.

Klachtonderdeel 1

Ondernemer heeft twijfels bij het voldoen van de voorgeschreven lesmethoden aan het LIFO-concept, maar heeft die twijfels onvoldoende concreet onderbouwd. De Commissie verklaart dit klachtonderdeel ongegrond.

Klachtonderdelen 2 en 5

PDF icon 210709_-_advies_627.pdf  [425.33 KB]

Advies 602: Klacht over inschrijfvergoeding structuurontwerp gegrond en over honorariumplafond ongegrond

Publicatiedatum: 04/08/2021

De klacht betreft een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor architectendiensten ten behoeve van de nieuwbouw van een school en sportzaal met twee velden en ondersteunende ruimten. Aanbesteder heeft een honorariumplafond vastgesteld en bepaald dat bij inschrijving een structuurontwerp moet worden ingediend.

Geklaagd wordt dat het honorariumplafond een disproportionele contractvoorwaarde vormt en dat geboden inschrijfvergoeding van € 5000, excl. BTW, voor het indienen bij inschrijving van een structuurontwerp veel te laag is.

PDF icon 210715_-_advies_602.pdf  [766.43 KB]

Pagina's