Behandelde klachten

Advies 582: Uitnodiging tot inschrijving op 24 december is niet proportioneel

Publicatiedatum: 13/01/2021

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot de ontwikkeling van een innovatielab. Geklaagd wordt, onder meer, over extreem korte termijnen in de kerstperiode, onvoldoende transparantie over het voorwerp van de opdracht, bevoordeling van de zittende dienstverlener en de beoordeling van de inschrijving van de ondernemer.  

Klachtonderdeel 1

PDF icon 201207_-_advies_582.pdf  [1.13 MB]

Advies 586: De SROI-verplichting moet volledig binnen de raamovereenkomst worden gerealiseerd

Publicatiedatum: 15/12/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor het onderhoud van de riolering van de aanbesteder. Geklaagd wordt dat de toegezegde SROI-verplichting van de winnende inschrijver onrealistisch hoog is en dat diens inschrijving ongeldig had moeten worden verklaard.

PDF icon 201117_-_advies_586.pdf  [422.35 KB]

Advies 589: Aanbestedingswet 2012 in beginsel niet van toepassing op nationale prijsvraagprocedure

Publicatiedatum: 15/12/2020

De klacht ziet op een nationale openbare prijsvraagprocedure voor een eventuele vervolgopdracht voor het ontwerpen van een uitkijktoren. De Aanbestedingswet 2012 is in beginsel niet van toepassing op een nationale prijsvraagprocedure. Dat is slechts anders indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Nu in deze zaak niet is gesteld dat sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang, gaat de Commissie daar niet vanuit.

PDF icon 201119_-_advies_589.pdf  [453.47 KB]

Advies 541: Europese prijsvraagprocedure voor ontwerpopdracht op vijf punten niet proportioneel

Publicatiedatum: 15/12/2020

De klacht ziet op een Europese prijsvraagprocedure in twee rondes betreffende het ontwerpen van bedrijfshuisvesting voor de aanbesteder. De eerste ronde heeft tot doel maximaal vier deelnemers te selecteren. De tweede ronde heeft tot doel één winnaar en een ‘runner-up’ te selecteren. Aanbesteder heeft de intentie om het winnende ontwerp te laten realiseren en de winnaar van de procedure in dat kader een “vervolgopdracht” te geven.

De brancheorganisatie heeft een klacht ingediend, bestaande uit vijf klachtonderdelen.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 201119_-_advies_541.pdf  [795.24 KB]

Advies 598: Beoordelingssystematiek met veel ruimte voor subjectiviteit

Publicatiedatum: 17/11/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor het op landelijk niveau beheren en onderhouden van fietsen door de inzet van fietsherstellers. Geklaagd wordt dat de beoordelingssystematiek aan de hand waarvan de scores op de kwalitatieve gunningscriteria worden bepaald, onvoldoende transparant is. De ondernemer acht de beoordelingssystematiek onvoldoende bepaald en daarmee te subjectief.

PDF icon 201001_-_advies_598.pdf  [230.16 KB]

Advies 577: Onderzoeksplicht aanbesteder bij gerede twijfel over geldigheid winnende inschrijver

Publicatiedatum: 30/10/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor het leveren van zes voertuigen op basis van leasing. Geklaagd wordt dat de aanbesteder de winnende inschrijving ten onrechte niet als ongeldig terzijde heeft gelegd, omdat de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) niet in deze inschrijving was meegenomen. Ook wordt geklaagd dat de opdracht ten onrechte niet Europees aanbesteed is.

Klachtonderdeel 2

PDF icon 201013_-_advies_577.pdf  [277.87 KB]

Advies 579: Aanbesteder vraagt ten onrechte om gelijke ervaring in plaats van vergelijkbare ervaring

Publicatiedatum: 30/10/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor ontwerpdiensten voor nieuwbouw van een school voor internationaal voortgezet onderwijs. Geklaagd wordt dat een bepaald selectiecriterium in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel doordat extra punten worden toegekend voor ervaring binnen internationaal voortgezet onderwijs.

PDF icon 201013_-_advies_579_.pdf  [253.85 KB]

Advies 530: Aanbesteder handelt in strijd met het splitsingsgebod

Publicatiedatum: 27/10/2020

De klacht betreft een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één onderneming voor transportdiensten ten behoeve van het groenbedrijf van de aanbesteder. Geklaagd wordt dat de aanbesteder ten onrechte meerdere gelijksoortige opdrachten zonder deugdelijke motivering heeft samengevoegd en zijn naderhand gegeven beslissing om de raamovereenkomst niet in percelen op te delen te laat en onvoldoende heeft gemotiveerd.

PDF icon 201001_-_advies_530.pdf  [333.56 KB]

Advies 535: Wanneer is loting als selectiemethodiek doelmatig?

Publicatiedatum: 27/10/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor ontwerpdiensten van een team van een architect en een constructief adviseur voor de renovatie/nieuwbouw van een gebouw van aanbesteder. De brancheorganisatie klaagt onder meer dat loting als selectiemethodiek in de onderhavige procedure disproportioneel is.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 200924_-_advies_535_.pdf  [301.98 KB]

Advies 587: Abnormaal lage inschrijving wegens een te lage inschatting van de voor de uitvoering benodigde tijd

Publicatiedatum: 27/10/2020

De aanbesteder heeft een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van diensten met betrekking tot vormgeving (posters, banners, beleidsstukken, folders, flyers, brochures, uitnodigingen, infographics, logo’s en pictogrammen, periodieken (nieuwsbrieven), afbeeldingen voor social media en online applicaties). In de aanbestedingsstukken is bepaald dat de inschrijvers vaste prijzen moeten aanbieden voor standaard communicatiemiddelen.

PDF icon 200812_-_advies_587.pdf  [639.7 KB]

Pagina's