Behandelde klachten

Advies 17: Merk opgenomen in gunningssystematiek, mag dat?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor Storage Area Networking. De aanbestedingsstukken noemen een merk en geven aan dat inschrijvingen die voorzien in op dat merk afgestemde software bij de gunning meer punten krijgen toegekend dan inschrijvingen die daar niet in voorzien. Klager stelt daarover vragen na de eerste Nota van Inlichtingen. Strijd met art. 2.76 Aw 2012? Kon klager ook na eerste Nota van Inlichtingen nog vragen stellen?  

PDF icon 130712_-_advies_17.pdf  [74.04 KB]

Advies 22-2: Waren eisen in de aanbestedingsdocumenten duidelijk?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een raamovereenkomst voor de levering van onder andere ICT hardware. Klager ontvangt 0 punten voor het onderdeel prijs, omdat zij verzuimd heeft een controller in haar inschrijving op te nemen. Eisen in de aanbestedingsdocumenten onduidelijk?

PDF icon 130813_-_advies_22-2_-.pdf  [110.07 KB]

Advies 27: Mag een overeenkomst met een zittende leverancier voor een jaar verlengd worden?

Publicatiedatum: 11/11/2013

Beklaagde sluit na afloop van een raamovereenkomst voor het leveren van directiechauffeursdiensten onderhands een nieuwe overeenkomst met de zittende dienstverlener. Is het handelen van beklaagde in strijd met art. 1.4 lid 1 Aw 2012?

PDF icon 131101_-_advies_27_-.pdf  [77.25 KB]

Pagina's