Behandelde klachten

Advies 48: Is sprake van strijd met zorgplicht voor leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde?

Publicatiedatum: 14/02/2014

Europese niet-openbare procedure voor werktuigkundige en elektrotechnische installaties van de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie. Gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving. Nadere criteria: inschrijfsom en varianten. De facto sprake van gunningscriterium van de laagste prijs? (Art. 53, eerste lid, sub a Richtlijn 2004/18/EG; art. 2.114 en 2.115 Aw 2012). Geen ruimte voor het indienen van varianten die tot besparing in de exploitatie kunnen leiden. Strijd met zorgplicht tot het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen?

PDF icon 140127_-_advies_48_-.pdf  [143.38 KB]

Advies 36: Is referentie eis voldoende duidelijk?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een overheidsopdracht voor de reiniging van metrovoertuigen. Klager voldoet volgens beklaagde niet aan referentie-eis. Is referentie-eis voldoende duidelijk? Referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit? Strijd met art. 1.10 lid 4 Aw 2012? Betekenis van de Gids Proportionaliteit voor speciale sectorbedrijven?

PDF icon 131205_-_advies_36_-.pdf  [107.66 KB]

Advies 24: Moet bij aanpassing selectiebesluit nieuwe bezwaartermijn gaan lopen?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Niet-openbare aanbestedingsprocedure voor het leveren van bureaus en bureaustoelen. Klager wordt in eerste instantie geselecteerd. Andere gegadigde maakt met succes bezwaar tegen selectiebesluit. Beklaagde neemt nieuw selectiebesluit als gevolg waarvan klager alsnog wordt uitgesloten. Beklaagde heeft gegadigden ten onrechte geen termijn gegund om tegen nieuw selectiebesluit op te komen.

PDF icon 130806_-_advies_24_-.pdf  [65.8 KB]

Advies 13: Is de aansprakelijkheidsregeling disproportioneel?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Aanbesteding van een raamovereenkomst. Algemene vervoerscondities 2002 (AVC). Aansprakelijkheidsregeling disproportioneel? Voorschrift 3.9 D lid 2 Gids Proportionaliteit.

PDF icon 130612_-_advies_13_-.pdf  [77.54 KB]

Advies 59: Inschrijver kan kiezen tussen twee verschillende prijzenbladen, is de beoordeling voldoende transparant?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure met betrekking tot een opdracht voor de levering van postdiensten en bezorging. Inschrijvers kunnen kiezen uit twee verschillende prijzenbladen. Onvoldoende transparant hoe de inschrijvingen worden beoordeeld op het onderdeel prijs? Art. 1.15 Aw 2012.

PDF icon 131224_-_advies_59_-.pdf  [76.34 KB]

Advies 17: Merk opgenomen in gunningssystematiek, mag dat?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor Storage Area Networking. De aanbestedingsstukken noemen een merk en geven aan dat inschrijvingen die voorzien in op dat merk afgestemde software bij de gunning meer punten krijgen toegekend dan inschrijvingen die daar niet in voorzien. Klager stelt daarover vragen na de eerste Nota van Inlichtingen. Strijd met art. 2.76 Aw 2012? Kon klager ook na eerste Nota van Inlichtingen nog vragen stellen?  

PDF icon 130712_-_advies_17.pdf  [74.04 KB]

Advies 22-2: Waren eisen in de aanbestedingsdocumenten duidelijk?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een raamovereenkomst voor de levering van onder andere ICT hardware. Klager ontvangt 0 punten voor het onderdeel prijs, omdat zij verzuimd heeft een controller in haar inschrijving op te nemen. Eisen in de aanbestedingsdocumenten onduidelijk?

PDF icon 130813_-_advies_22-2_-.pdf  [110.07 KB]

Advies 38: Is het niet toevoegen van een tevredenheidsverklaring bij een eigen verklaring een voor herstel vatbare fout?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Niet-openbare aanbestedingsprocedure op basis van het ARW 2012 voor het ontwerp en de uitvoering van de reconstructie van een weg.  Klager verzuimt tevredenheidsverklaring bij de eigen verklaring te voegen en wordt om die reden door beklaagde uitgesloten. Voor herstel vatbare fout? Art. 3.14.4 ARW 2005. Art. 3.13.7 ARW 2012. Art. 1.22 lid 2 AW 2012.

PDF icon 131017_-_advies_38_-.pdf  [82.97 KB]

Advies 22-1: Wat wordt verstaan onder een A-merk in de betreffende ICT-hardware markt?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een raamovereenkomst voor de levering van onder andere ICT hardware. Inschrijvers moeten “A-Merk” aanbieden. Is door klager aangeboden merk Z. een “A merk”? Hoe dient een redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver bij een aanbesteding als de onderhavige de door beklaagde in haar definitie van het begrip “A-Merk” gebruikte kwalificaties “hoge naamsbekendheid” en “toonaangevend” te begrijpen?

PDF icon 130924_-_advies_22-1_-.pdf  [76.61 KB]

Advies 27: Mag een overeenkomst met een zittende leverancier voor een jaar verlengd worden?

Publicatiedatum: 11/11/2013

Beklaagde sluit na afloop van een raamovereenkomst voor het leveren van directiechauffeursdiensten onderhands een nieuwe overeenkomst met de zittende dienstverlener. Is het handelen van beklaagde in strijd met art. 1.4 lid 1 Aw 2012?

PDF icon 131101_-_advies_27_-.pdf  [77.25 KB]

Pagina's