Behandelde klachten

Advies 505: Bij indiening van een klacht moet een ondernemer erop letten dat hij tijdig en voldoende onderbouwd klaagt

Publicatiedatum: 24/07/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor het inrichten en exploiteren van het Centraal Meldpunt Vrachtwagenbergingen.

De ondernemer stelt dat aanbesteder in strijd handelt met de beginselen van gelijke behandeling en proportionaliteit, doordat de transitieperiode van drie maanden voor nieuwe toetreders te kort is.

PDF icon 190201_-_advies_505_-_.pdf  [198.85 KB]

Advies 502: Ontwerpwedstrijd: beginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit geschonden

Publicatiedatum: 24/07/2019

De klacht van de brancheorganisatie ziet op een ontwerpwedstrijd voor het maken van een schetsontwerp voor een appartementencomplex. De Commissie merkt deze procedure aan als een nationale procedure, aangezien de aanbesteder een aankondiging heeft bekendgemaakt. De Commissie constateert dat sprake is van een nationale openbare procedure. Bij inschrijving dienen onder meer een schets voor het appartementencomplex en een ontwerpvisie te worden ingediend.

PDF icon 190404_-_advies_502_-_g.pdf  [243.53 KB]

Advies 525: Model K-verklaring zowel bij aanmelding als bij inschrijving gevraagd

Publicatiedatum: 02/07/2019

De klacht ziet op een nationale niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de realisatie van een sportpark.

Klachtonderdeel 1

De aanbesteder heeft per abuis de model K-verklaring reeds in de selectiefase opgevraagd. Vervolgens heeft de aanbesteder nagelaten deze fout te corrigeren. Bij inschrijving heeft de aanbesteder opnieuw om indiening van een model K-verklaring gevraagd.

PDF icon 190509_advies_525_-_.pdf  [203.91 KB]

Advies 526: Een klacht over vele knock-out eisen: wel dient de ondernemer zich proactief op te stellen

Publicatiedatum: 02/07/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht tot levering van een kleding inname automaat (KIA) en een kleding uitgifte automaat (KUA).

De klacht is gericht tegen het grote aantal knock-out-eisen en bepaalde knock-out-eisen in het bijzonder. Nu de ondernemer naar het oordeel van de Commissie onvoldoende proactief heeft gehandeld, acht de Commissie alle klachtonderdelen ongegrond.

De Commissie laat zich ten overvloede nog uit over de afzonderlijke 11 klachtonderdelen.

PDF icon 190528_advies_526_-_.pdf  [341.6 KB]

Advies 497: Medewerkers niet verplicht om dienstreizen via de opdrachtnemer te boeken

Publicatiedatum: 01/07/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor buitenlandse (dienst-)reizen.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer zich op het standpunt dat de omvang van de raamovereenkomst onvoldoende bepaald is doordat de medewerkers van aanbesteder niet verplicht zijn via de opdrachtnemer te boeken.

Met het oog op de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie dient de omvang van de raamovereenkomst voldoende transparant en de opdracht voldoende bepaald te zijn.

PDF icon 190114_-_advies_497_-_.pdf  [194.72 KB]

Advies 495: Uitvoeringseis dat het papier moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber

Publicatiedatum: 01/07/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor leveringen van drukwerk.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer dat hij ten onrechte is uitgesloten van de aanbestedingsprocedure omdat zijn referentie voor kerncompetentie 3 ‘leveren van gepersonaliseerde brieven voor de afdeling gemeentelijke belastingen (aanslagen, aanmaningen, bijsluiters)’ ten onrechte is afgewezen.

PDF icon 190212_-_advies_495_-_.pdf  [495.67 KB]

Advies 499: Te lage bovengrens voor de prijs?

Publicatiedatum: 28/06/2019

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. De ondernemer stelt dat de aanbesteder in strijd heeft gehandeld met het proportionaliteitsbeginsel zoals opgenomen in artikel 1.10 Aw 2012 door een niet realistische bovengrens voor een bepaalde omrekenfactor te stellen.

PDF icon 190222_-_advies_499_-_.pdf  [328.62 KB]

Advies 500: Wat is een geïntegreerd contract?

Publicatiedatum: 28/06/2019

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten.

De ondernemer stelt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte ongeldig heeft verklaard, omdat zijn referentie niet zou voldoen aan het vereiste dat hij een geïntegreerd contract moest hebben opgesteld.

PDF icon 190228_-_advies_500_-_.pdf  [234.23 KB]

Advies 520: ICT-aanbesteding: compatibiliteitseis toegestaan?

Publicatiedatum: 28/06/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor leveringen voor het werkend opleveren en vervolgens ter beschikking stellen van een on-premise ICT-oplossing binnen het GEO-domein, inclusief onderhoud en ondersteuning.

PDF icon 190418_advies_520_-_.pdf  [191.76 KB]

Advies 487: De selectiemethodiek is niet proportioneel

Publicatiedatum: 24/06/2019

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor het ontwerpen van een multifunctioneel gebouw door een combinatie van één architect en één constructeur.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 190227_-_advies_487_-_.pdf  [333.49 KB]

Pagina's