Personenregister

De voorzitter en de vicevoorzitter kunnen zich voor de behandeling van een klacht laten bijstaan door experts. De experts zijn geselecteerd ófwel als Commissie Expert, op grond van hun brede ervaring, kennis en deskundigheid (inkoopexpertise en/of aanbestedingsrecht), ófwel als Branche Expert vanwege hun branchespecifieke ervaring, kennis en deskundigheid. Zij verrichten hun activiteiten op persoonlijke titel. Hieronder staat de lijst van experts die de voorzitter en de vicevoorzitter kan raadplegen.
 

Naam Type Expert Expertise Organisatie
Ampt, ing. D.A. Branche Expert recht, bouw/gww Markt
Bergevoet, mr. J.W.A. Commissie Expert recht, generiek Markt/ Overheid
Bijkerk, G. Commissie Expert inkoop, generiek Overheid
Blom, ing P.S. Commissie Expert inkoop, generiek Overheid
Dijkgraaf, mevr. drs. H. Commissie Expert inkoop, generiek Overheid
Elst, mevr. mr. ing. A.R. van der Branche Expert recht, bouw/spoorinfrastructuur Markt
Fernhout MSc. MPa., G.J. Branche Expert inkoop, vastgoed in de zorg Overheid
Fijneman, mr. drs. J. Branche Expert recht, bouw/b&u/gww Markt
Groeneveld, ir. A. Branche Expert recht, bouw/vastgoed Overheid
Heemskerk, mevr. mr. P.F.C. Commissie Expert recht, generiek Markt/ Overheid

Pagina's