Klachtenformulier

Met het klachtenformulier dient u een klacht in bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Verifieer voordat u de klacht indient

 • Heeft u de klacht eerst, als duidelijke schriftelijke¬†klacht, al bij de aanbestedende dienst ingediend?
  Dit houdt in een bericht aan de aanbestedende dienst waarin u duidelijk stelt dat het om een klacht gaat, en waarin u de aanbestedende dienst een (binnen de betreffende procedure) redelijke termijn hebt gesteld om te reageren.
 • Heeft u de aanbestedende dienst een redelijke termijn gesteld voor beantwoording?

Bij het indienen

 • Wilt u alle vragen invullen?
 • Wilt u de klacht kort en bondig en volledig¬† in het formulier uitschrijven in maximaal 250 woorden?
 • Onderbouw de klacht zoveel mogelijk met verwijzingen naar de relevante passages in de aanbestedingsstukken en voeg de relevante stukken ook bij.

Praktische zaken

 • Er kunnen maximaal¬†10 documenten worden geupload in het klachtenformulier.
 • Als u meer dan 10 documenten wilt bijvoegen dient u deze te zenden aan info@commissievanaanbestedingsexperts.nl onder vermelding van de naam van klager en beklaagde in het onderwerp
 • Wilt u door uzelf opgestelde documenten en brieven in Word toezenden, zodat deze zonder fouten in het advies overgenomen kunnen worden?
 • Het klachtenformulier is een onlineformulier dat niet tussentijds kan worden opgeslagen. Zorg ervoor dat mee te sturen relevante informatie gereed staat voor er gestart wordt met invullen van het formulier.

Start met invullen Klachtenformulier