Klachtenformulier

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0%

Belangrijk:

voordat u uw klacht bij de Commissie neerlegt, dient u eerst uw klacht bij de aanbestedende dienst kenbaar te maken. Als dat niet is gedaan, kan de Commissie uw klacht niet in behandeling nemen