Nieuwsoverzicht

Benoeming mr. Geke Werkman-Bouwkamp tot lid en vicevoorzitter CvAE

Per 19 april 2021 is mr. Geke Werkman-Bouwkamp benoemd tot lid en vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Zij volgt hiermee mr. Anne Fischer-Braams op, die eerder dit jaar tot voorzitter van de CvAE werd benoemd.

Geke Werkman is werkzaam als zelfstandig aanbestedingsjurist, gevestigd in Groningen. Daarnaast is zij bestuurslid van het Inkoopplatform Noord-Nederland en geeft zij colleges aanbestedingsrecht o.a. aan de Hanzehogeschool Groningen en de VU Law Academy.

Wijziging samenstelling CvAE en vacature

Per 1 januari 2021 is mr. Anne Fischer-Braams benoemd tot voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Zij volgt hiermee prof. mr. Chris Jansen op, aan wie eervol ontslag is verleend als voorzitter van de Commissie. De desbetreffende besluiten van 20 januari jl. worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Interview met Anne Fischer-Braams

Mr. Anne Fischer-Braams is vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. In dit interview geeft zij inzicht in de werkwijze van de Commissie. Daarnaast gaat Anne Fischer-Braams in op enkele zaken waarin de coronacrisis aan bod komt. Ook komen de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht en de rol van de Commissie daarin aan bod. Het betreft een interview door Jurgen Vermeulen van Ten Holter/Noordam advocaten in het kader van ‘Interviews gemeentemaand’.

Nieuwe kroniek adviezen Commissie in het tijdschrift voor Bouwrecht

Er is in TBR 2020/142 een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2020. In deze kroniek worden adviezen besproken die diverse aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen.

Chris Jansen vertrekt als voorzitter CvAE

Chris Jansen zal per 1 januari 2021 op zijn verzoek terugtreden als voorzitter van de CvAE.

Zevende jaarrapportage CvAE | Aantal klachten stabiel, aantal adviezen lager

Tussen 1 maart 2019 en 1 maart 2020 zijn 57 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) ingediend. Daarmee is het aantal bij de CvAE ingediende klachten nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande drie jaren (met 53, 59 en 57 klachten). De CvAE heeft echter bijna de helft minder adviezen geproduceerd: 21 in het zevende rapportagejaar ten opzichte van 38 in het zesde rapportagejaar. Deze daling houdt verband met onderbezetting waar de CvAE mee te kampen heeft gehad. 

Kerstreces Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021. Klachten kunnen in die periode wel via het klachtenformulier ingediend worden. Zo spoedig mogelijk na 3 januari 2021 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk donderdag 17 december 2020 – voorzien van alle relevante stukken – worden ingediend, zal vrijdag 18 december 2020 nog worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.

Nieuwe kroniek adviezen Commissie in het tijdschrift voor Bouwrecht

Er is in TBR 2019/137 een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019. In deze kroniek worden adviezen besproken die diverse aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen. Het betreft adviezen over onder meer: technische specificaties waaronder een compatibiliteitseis, een Levens Cyclus Analyse, een bonus-malusregeling, de mogelijkheid tot herstel van een inschrijving en het zorgdragen voor zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen.

Wat doet de rechter met de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts?

Over dit onderwerp is een artikel verschenen in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun van de hand van onze secretaris, Tineke van Houten. Het aantal zaken waarover zowel de Commissie van Aanbestedingsexperts als de rechter heeft geoordeeld, is beperkt. Vooralsnog houden de meeste adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts bij de rechter stand. Het artikel is hier te vinden.

Jaarrapportage 2018-2019 CvAE | Aantal klachten en adviezen stabiel

Tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2019 zijn 53 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) ingediend. Daarmee is het aantal klachten bij de CvAE nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande twee jaren (59 en 57). Verschil met eerdere jaren is dat de klachten vooral in de laatste maanden van het rapportagejaar met pieken binnenkwamen (bijvoorbeeld 13 ingediende klachten in november 2018 en 11 in januari 2019).

Pagina's