Nieuwsoverzicht

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 25 juli tot 10 augustus 2020.

Klachten kunnen in die periode wel via het klachtenformulier ingediend worden. Zo spoedig mogelijk na 10 augustus 2020 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk donderdag 23 juli – voorzien van alle relevante stukken – worden ingediend, zal vrijdag 24 juli nog worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.

Indienen nieuwe klachten vanaf 4 mei a.s. 12:00 uur weer mogelijk

Door uitzonderlijke omstandigheden was het sinds 17 maart 2020 niet mogelijk om nieuwe klachten in te dienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie heeft wel verder gewerkt aan klachten die reeds in behandeling waren genomen. Vanaf 4 mei 2020 12.00 uur zal het weer mogelijk zijn om nieuwe klachten bij de Commissie in te dienen. U kunt dan uw klacht indienen door middel van het klachtenformulier op onze website. 

Indienen nieuwe klachten tijdelijk niet mogelijk

Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden is de Commissie van Aanbestedingsexperts voorlopig niet in staat te beoordelen of nieuwe klachten in behandeling kunnen worden genomen. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om nieuwe klachten bij de Commissie in te dienen. De Commissie werkt wel verder aan klachten die reeds in behandeling zijn genomen. Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten. Zodra het indienen van klachten weer mogelijk is, zal dat op deze website worden vermeld.

Kerstreces Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 21 december 2019 tot 6 januari 2020.

Klachten kunnen in die periode wel via het klachtenformulier ingediend worden. Zo spoedig mogelijk na 6 januari 2020 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk donderdag 19 december 2019 – voorzien van alle relevante stukken – worden ingediend, zal vrijdag 20 december 2019 nog worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.

Nieuwe kroniek adviezen Commissie in het tijdschrift voor Bouwrecht

Er is in TBR 2019/137 een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019. In deze kroniek worden adviezen besproken die diverse aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen. Het betreft adviezen over onder meer: technische specificaties waaronder een compatibiliteitseis, een Levens Cyclus Analyse, een bonus-malusregeling, de mogelijkheid tot herstel van een inschrijving en het zorgdragen voor zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen.

Wat doet de rechter met de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts?

Over dit onderwerp is een artikel verschenen in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun van de hand van onze secretaris, Tineke van Houten. Het aantal zaken waarover zowel de Commissie van Aanbestedingsexperts als de rechter heeft geoordeeld, is beperkt. Vooralsnog houden de meeste adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts bij de rechter stand. Het artikel is hier te vinden.

Jaarrapportage 2018-2019 CvAE | Aantal klachten en adviezen stabiel

Tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2019 zijn 53 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) ingediend. Daarmee is het aantal klachten bij de CvAE nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande twee jaren (59 en 57). Verschil met eerdere jaren is dat de klachten vooral in de laatste maanden van het rapportagejaar met pieken binnenkwamen (bijvoorbeeld 13 ingediende klachten in november 2018 en 11 in januari 2019).

Toekomstscenario’s Commissie van Aanbestedingsexperts

In haar vorige jaarrapportage (2017-2018) heeft de CvAE de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in overweging gegeven de rol en het functioneren van de CvAE te evalueren in de bredere context van zowel de rechtsbescherming als de professionalisering op het terrein van overheidsaanbestedingen. De CvAE heeft bij die gelegenheid te kennen gegeven dat zij een aantal scenario’s voor zich ziet wat betreft haar mogelijke rol in de toekomst.

Zomerreces Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 27 juli tot en met 11 augustus 2019. Klachten kunnen in die periode wel via het formulier ingediend worden.

Zo spoedig mogelijk na 11 augustus 2019 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk woensdag 24 juli worden ingediend, zal uiterlijk vrijdag 26 juli 2019 worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.

 

Herbenoemingen leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie) herbenoemd tot en met 1 juni 2021.
De huidige herbenoemingen vinden plaats in verband met de onzekere toekomst van de Commissie. Op dit moment wordt de Commissie geëvalueerd als onderdeel van het bredere onderzoek naar de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Omdat de uitkomsten van het onderzoek nog onbekend zijn, kunnen er vooralsnog geen uitspraken worden gedaan over de toekomst van de Commissie.

Pagina's