Bereikbaarheid CvAE op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 2 april 2021 is de Commissie niet bereikbaar. Klachten kunnen wel via het klachtenformulier ingediend worden. Zo spoedig mogelijk na maandag 5 april 2021 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen.