De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 25 juli tot 10 augustus 2020.

Klachten kunnen in die periode wel via het klachtenformulier ingediend worden. Zo spoedig mogelijk na 10 augustus 2020 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk donderdag 23 juli – voorzien van alle relevante stukken – worden ingediend, zal vrijdag 24 juli nog worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.