Herbenoemingen leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie) herbenoemd tot en met 1 juni 2021.
De huidige herbenoemingen vinden plaats in verband met de onzekere toekomst van de Commissie. Op dit moment wordt de Commissie geƫvalueerd als onderdeel van het bredere onderzoek naar de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Omdat de uitkomsten van het onderzoek nog onbekend zijn, kunnen er vooralsnog geen uitspraken worden gedaan over de toekomst van de Commissie.

Daarom is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en omwille van de continuĆÆteit besloten de drie huidige leden te herbenoemen. Zodra bekend is of en in welke vorm de Commissie na de evaluatie wordt voortgezet, zal de samenstelling van de Commissie worden heroverwogen.