Indienen nieuwe klachten vanaf 4 mei a.s. 12:00 uur weer mogelijk

Door uitzonderlijke omstandigheden was het sinds 17 maart 2020 niet mogelijk om nieuwe klachten in te dienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie heeft wel verder gewerkt aan klachten die reeds in behandeling waren genomen. Vanaf 4 mei 2020 12.00 uur zal het weer mogelijk zijn om nieuwe klachten bij de Commissie in te dienen. U kunt dan uw klacht indienen door middel van het klachtenformulier op onze website.