Kerstreces Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 21 december 2019 tot 6 januari 2020.

Klachten kunnen in die periode wel via het klachtenformulier ingediend worden. Zo spoedig mogelijk na 6 januari 2020 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk donderdag 19 december 2019 – voorzien van alle relevante stukken – worden ingediend, zal vrijdag 20 december 2019 nog worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.