Kerstreces Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021. Klachten kunnen in die periode wel via het klachtenformulier ingediend worden. Zo spoedig mogelijk na 3 januari 2021 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk donderdag 17 december 2020 – voorzien van alle relevante stukken – worden ingediend, zal vrijdag 18 december 2020 nog worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.