Nieuwe stijl adviezen

De adviezen van de Commissie hebben vanaf Advies 473 een nieuwe opzet. De wijzigingen in adviezen nieuwe stijl houden onder meer in dat op de eerste pagina, voorafgaand aan het advies zelf, een korte samenvatting van de klacht en het oordeel van de Commissie naar aanleiding van die klacht, zijn opgenomen. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan in de stijl zoals het opnemen van paginanummers en het inkorten van de beoordeling door - waar mogelijk - het toetsingskader verkort weer te geven en voor een volledig toetsingskader te verwijzen naar eerdere adviezen. Ook wordt in de adviezen nieuwe stijl gesproken over ondernemer of brancheorganisatie (in plaats van klager) en over aanbesteder (in plaats van beklaagde).