Nieuwe website, klachtenformulier en aangepast reglement Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft haar website vernieuwd. Op de website is een nieuw klachtenformulier te vinden.

Na bijna 3 jaren functioneren als laagdrempelig orgaan voor klachtbehandeling bij aanbestedingen heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts aanleiding gezien haar reglement nog beter op de praktijk af te stemmen en heeft zij een sterk verbeterd en gemakkelijk te hanteren digitaal klachtenformulier op haar website toegankelijk gemaakt. Tegelijkertijd heeft de Commissie haar website in een nieuw jasje gestoken.

Het nieuwe klachtenformulier helpt de klager de klacht beter te formuleren en de verschillende deelklachten expliciet te benoemen. De Commissie kan de klachten zo efficiƫnter behandelen. Ook het reglement is gewijzigd naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen 3 jaar. In het aangepaste reglement is expliciet opgenomen dat de Commissie prioriteit geeft aan de behandeling van klachten waar een advies van de Commissie nog van invloed zou kunnen zijn op een lopende aanbestedingsprocedure. In het vernieuwde reglement zijn verder vastgelegd de "geen conflicterend belang"-regels die de Commissieleden (in het verleden en heden) steeds hebben gehanteerd en zullen hanteren. Ook wordt nog eens benadrukt dat een klacht eerst bij de aanbestedende dienst ingediend moet worden, zelfs als de aanbestedingsstukken een potentiƫle klager direct naar de Commissie doorverwijzen.

Klachtenformulier
Reglement Commissie van Aanbestedingsexperts