Oproep Commissie van Aanbestedingsexperts

Inmiddels bestaat de Commissie van Aanbestedingsexperts vijf jaar (zie ook de laatste jaarrapportage van de Commissie). In haar jaarrapportage heeft zij aangegeven dat zij verschillende scenario's voor zich ziet voor de rol die zij zou kunnen vervullen in de bredere context van, enerzijds, de systematiek en kwaliteit van de rechtsbescherming voor ondernemingen die (willen) deelnemen aan aanbestedingsprocedures en, anderzijds, de politiek-bestuurlijke wens om met de inzet van een scala aan beleidsmaatregelen te komen tot een verdere professionalisering van overheidsaanbestedingen. In dat kader wil de Commissie graag met aanbestedende diensten en brancheorganisaties van gedachten wisselen over de wijze waarop de Commissie haar thans rol vervult. De Commissie beoogt de resultaten van de gesprekken mee te nemen in het kader van het verder doordenken van de verschillende, denkbare toekomstscenario's. De Commissie nodigt aanbestedende diensten en brancheorganisaties dan ook van harte uit zich voor een gesprek met de Commissie aan te melden via info@commissievanaanbestedingsexperts.nl. De Commissie ziet de reacties op haar oproep met belangstelling tegemoet.