Toekomstscenario’s Commissie van Aanbestedingsexperts

In haar vorige jaarrapportage (2017-2018) heeft de CvAE de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in overweging gegeven de rol en het functioneren van de CvAE te evalueren in de bredere context van zowel de rechtsbescherming als de professionalisering op het terrein van overheidsaanbestedingen. De CvAE heeft bij die gelegenheid te kennen gegeven dat zij een aantal scenario’s voor zich ziet wat betreft haar mogelijke rol in de toekomst. Zij heeft aangeboden die scenario’s – met een overzicht van de bijbehorende voor- en nadelen – uit te werken met het oog op haar aanstaande evaluatie.

Op 18 januari 2019 heeft de CvAE document “Toekomstscenario’s Commissie van Aanbestedingsexperts” aangeboden aan de Staatssecretaris. Vervolgens is de CvAE in opdracht van de Staatssecretaris geëvalueerd in het kader van een meeromvattend onderzoek naar de rechtsbescherming bij overheidsaanbestedingen. Op 12 juli 2019 heeft de Staatssecretaris de resultaten van dat onderzoek en haar beleidsconclusies per brief aan de Tweede Kamer gezonden. Het document “Toekomstscenario’s Commissie van Aanbestedingsexperts ” is als bijlage bij die brief opgenomen.