Wijziging samenstelling CvAE en vacature

Per 1 januari 2021 is mr. Anne Fischer-Braams benoemd tot voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Zij volgt hiermee prof. mr. Chris Jansen op, aan wie eervol ontslag is verleend als voorzitter van de Commissie. De desbetreffende besluiten van 20 januari jl. worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Door deze wijzigingen heeft de CvAE een vacature voor een lid, tevens vicevoorzitter. Zie voor de functieomschrijving en functie-eisen: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/vicevoorzitter-commissie-van-aanbestedingsexperts-EZ-2021-0004#0. Belangstellenden kunnen reageren tot 19 februari a.s. Als u zelf niet wilt of kunt solliciteren naar deze functie wordt het ook zeer op prijs gesteld indien u de vacature onder de aandacht brengt van potentiƫle kandidaten.

Op dit moment bevindt de CvAE zich in een overgangsperiode. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt gewerkt aan een aanpassing van de rol van de CvAE in het stelsel van rechtsbescherming. In verband daarmee zijn de huidige leden, mr. Anne Fischer-Braams en mr. drs. Tsong Ho Chen, benoemd voor de duur van deze overgangsperiode tot medio 2022. Ook het nieuw te werven lid zal worden benoemd tot medio 2022. Naar verwachting zal er dan duidelijkheid zijn over de aangepaste rol en organisatie van de CvAE.