Zomerreces

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 6 augustus tot en met 17 augustus 2018. U kunt uw klachten gedurende deze periode via het digitale klachtenformulier indienen. U ontvangt zo spoedig mogelijk na 17 augustus 2018 bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen.

Van klachten die uiterlijk donderdag 2 augustus 2018 worden ingediend zal vrijdag 3 augustus 2018 worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.