Zomerreces Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 27 juli tot en met 11 augustus 2019. Klachten kunnen in die periode wel via het formulier ingediend worden.

Zo spoedig mogelijk na 11 augustus 2019 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk woensdag 24 juli worden ingediend, zal uiterlijk vrijdag 26 juli 2019 worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.