Zomerreces Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 16 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021. Klachten kunnen in die periode wel via het klachtenformulier ingediend worden. Zo spoedig mogelijk na 2 augustus 2021 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk woensdag 14 juli 2020 – voorzien van alle relevante stukken – worden ingediend, zal donderdag 15 juli 2021 nog worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.