Nieuwsoverzicht

Toekomstscenario’s Commissie van Aanbestedingsexperts

In haar vorige jaarrapportage (2017-2018) heeft de CvAE de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in overweging gegeven de rol en het functioneren van de CvAE te evalueren in de bredere context van zowel de rechtsbescherming als de professionalisering op het terrein van overheidsaanbestedingen. De CvAE heeft bij die gelegenheid te kennen gegeven dat zij een aantal scenario’s voor zich ziet wat betreft haar mogelijke rol in de toekomst.

Herbenoemingen leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie) herbenoemd tot en met 1 juni 2021.
De huidige herbenoemingen vinden plaats in verband met de onzekere toekomst van de Commissie. Op dit moment wordt de Commissie geëvalueerd als onderdeel van het bredere onderzoek naar de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Omdat de uitkomsten van het onderzoek nog onbekend zijn, kunnen er vooralsnog geen uitspraken worden gedaan over de toekomst van de Commissie.

Enquête Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep een onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête naar de opvattingen over de rechtsbescherming van inschrijvers. Via de enquête willen de onderzoekers de signalen en problemen rondom rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk in kaart brengen.

Nieuwe kroniek adviezen Commissie in het tijdschrift voor Bouwrecht

Er is in TBR 2018/172 een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018. In deze kroniek worden adviezen besproken die een scala aan aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen. Het betreft adviezen over onder meer: technische specificaties en keurmerken, de mogelijkheid tot herstel van een inschrijving, de procedure voor sociale en andere specifieke diensten, het creëren van maatschappelijke waarde en de wezenlijke wijziging.

Nieuwe stijl adviezen

De adviezen van de Commissie hebben vanaf Advies 473 een nieuwe opzet. De wijzigingen in adviezen nieuwe stijl houden onder meer in dat op de eerste pagina, voorafgaand aan het advies zelf, een korte samenvatting van de klacht en het oordeel van de Commissie naar aanleiding van die klacht, zijn opgenomen.

Jaarrapportage CvAE | Aantal klachten stabiel gebleven.

Het aantal klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) is stabiel gebleven. Tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2018 zijn 59 klachten ingediend. Een jaar eerder waren dat 57 klachten. Het aantal deelklachten is wel toegenomen: werden er vorig jaar 88 deelklachten ingediend, in dit rapportagejaar waren dat er 117.

Jurisprudentiebundel Aanbestedingsrecht Instituut voor Bouwrecht

Onlangs heeft het Instituut voor Bouwrecht een nieuwe bundel met aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie verschenen in 2017 uitgebracht. In deze bundel zijn naast Europese uitspraken en conclusies en nationale uitspraken ook 54 adviezen van de Commissie opgenomen. Meer informatie over de jurisprudentiebundel is te vinden op de website van het IBR.

Nieuwe kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts in het tijdschrift voor Bouwrecht

Er is in TBR 2017/158 een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017. In deze kroniek worden adviezen besproken die een scala aan aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen.

Forum: interview met ondernemers die een klacht bij de Commissie hebben ingediend.

In het opinieblad Forum (VNO NCW) is een artikel gepubliceerd waarin drie inschrijvers, die een klacht bij de Commissie hebben ingediend, vertellen over hun ervaringen met aanbestedingen.

Het artikel is te vinden op: https://www.vno-ncw.nl/forum/onheus-behandeld-bij-een-openbare-aanbesteding-3-ondernemers-vertellen

Benoeming Anne Fischer-Braams tot vice-voorzitter CvAE

Per 19 oktober 2017 is mr. Anne Fischer-Braams benoemd tot lid en vice-voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Zij volgt hiermee Chris Jansen op, die eerder dit jaar tot voorzitter van de CvAE werd benoemd.

Pagina's