Nieuwsoverzicht

Jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft op 13 mei 2016 haar derde periodieke jaarrapportage aan Minister Kamp (EZ) gezonden. Deze jaarrapportage biedt allereerst statistische gegevens met betrekking tot de behandeling van klachten door de Commissie gedurende de periode van 1 maart 2015 tot 1 maart 2016. Daarnaast gaat de rapportage in op de aandachtspunten die in 2015 naar voren zijn gekomen in de evaluatie van de Commissie.

Rapportages en evaluaties

Nieuwe website, klachtenformulier en aangepast reglement Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft haar website vernieuwd. Op de website is een nieuw klachtenformulier te vinden.

Na bijna 3 jaren functioneren als laagdrempelig orgaan voor klachtbehandeling bij aanbestedingen heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts aanleiding gezien haar reglement nog beter op de praktijk af te stemmen en heeft zij een sterk verbeterd en gemakkelijk te hanteren digitaal klachtenformulier op haar website toegankelijk gemaakt. Tegelijkertijd heeft de Commissie haar website in een nieuw jasje gestoken.

Evaluatie Commissie is aan Tweede Kamer gezonden (13 juli 2015)

Minister Kamp (EZ) heeft op 13 juli 2015 de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts gezonden aan de Tweede Kamer.
In de kamerbrief van 13 juli 2015  informeert Minister Kamp (EZ) de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie en over welke maatregelen de Commissie gaat nemen naar aanleiding van de evaluatie.

Interview Cobouw: ‘Wij toetsen inhoudelijker dan rechter’

De Commissie van Aanbestedingsexperts staat open voor alle aanbestedingszaken, maar in de praktijk spannen bouw-, ict- en vervoersopdrachten de kroon. “Klagen is eigenlijk altijd beter dan stilletjes afwachten of je verbijten. Daar leert zeker niemand iets van.”

Pagina's