Rapportages en evaluaties

Op deze pagina vindt u de jaarlijkse rapportages over de werkzaamheden en bevindingen van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Tevens vindt u hier de uitkomsten van de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts en de bijbehorende Kamerbrief.

Bijlage(n):