Samenstelling Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts bestaat momenteel uit een voorzitter en een commissielid.

 

Voorzitter: mr. A.C.M. Fischer-Braams (Anne)

Beroepsachtergrond

Mr. A.C.M. (Anne) Fischer-Braams (1954) was meer dan 30 jaar werkzaam als advocaat. Aanvankelijk op het terrein van o.m. bestuursrecht, ondernemingsrecht, medisch tuchtrecht, economisch publiek recht en Europees recht. Vanaf 1994 specialiseerde zij zich in het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Tot 1 september 2019 was zij een van de partners van Maasdam Broers Fischer, een nichekantoor gespecialiseerd op het gebied van mededinging, aanbesteding en staatssteun. Eerder was zij partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, het kantoor van de landsadvocaat. Van 1976-1988 was zij jurist bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en enige tijd gedetacheerd als nationaal expert bij de Europese Commissie in Brussel. Van 1995-2018 was zij rechter-plaatsvervanger in de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam. Sinds 19 oktober 2017 is Anne lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts, aanvankelijk als vicevoorzitter, sinds 1 januari 2021 als voorzitter.

Opleidingen, publicaties e.d.

Anne Fischer studeerde Nederlands recht aan de EUR (1976) en Mededingingsrecht aan de Grotius Academie (1998). Anne werkte mee aan het FIDE Public Procurement landenrapport 2014 en aan de Standaard RAW Bepalingen 2015 van het CROW. Anne heeft regelmatig cursussen verzorgd over aanbestedingsrecht en publiceerde o.m. in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun, Nederlands tijdschrift voor Europees Recht (NtER), JAAN en TBR. Vanaf de opzet van Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht tot september 2019 was zij lid van de hoofdredactie. Zij was docent en examinator aan de Grotius Specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht en gastdocent aan o.m. de Universiteit Utrecht en de Academie voor de Rechtspraktijk. Anne was circa 10 jaar bestuurslid en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NvVA) en is daarvan thans erelid. Who’s Who Legal merkte haar in een reeks van jaren aan als een van de ‘leading’ experts op het gebied van Government Contracts. In 2019 volgde zij bij Wagner de Governance Opleiding voor bestuurders en toezichthouders.

Belangrijke projecten

Anne Fischer is vanaf 1994 betrokken geweest bij aanbestedingen in uiteenlopende sectoren (o.m. vitale sectoren/nationale veiligheid, mobiliteit en OV, GWW/infra, (scheeps)afval, scheepsbouw, ICT, catering, water, rioleringsbeheer, medische apparatuur en bloedvoorziening). Aanvankelijk vooral aan de kant van publieke partijen, sinds 2005 ook aan de kant van inschrijvende marktpartijen. Veel kwesties bereikten de rechter niet omdat ze in het voortraject konden worden opgelost of een beroep rechtvaardigden op een uitzondering op de aanbestedingsplicht. Anne was voorzitter van adviserende tenderboards in toonaangevende infrastructuur-, mobiliteits- en ICT-projecten: Tweede Coentunnel, Anders Betalen voor Mobiliteit (rekening rijden) en European Rail Transport Management System (ERTMS, een project van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS). Ook was zij lid van de Corporate Tenderboard van Rijkswaterstaat (RWS) en van de Tenderboard Rijnlandroute (een gezamenlijk project van de provincie Zuid-Holland en RWS).

 

Commissielid: mr. drs. T.H. Chen (Tsong Ho)

Mr. drs. T.H. (Tsong Ho) ChenHuidige functies en activiteiten

Mr. drs. T.H. (Tsong Ho) Chen (1950) heeft vanaf 2012 gewerkt als zelfstandig adviseur op gebied van aanbestedingen. Daarvoor was hij advocaat bij BarentsKrans, legal advisor bij LogicaCMG, IT-consultant bij CMG en docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Sinds april 2019 werkt hij weer als advocaat, ditmaal bij TeekensKarstens advocaten notarissen.

Naast zijn adviespraktijk besteedt Tsong aandacht aan het verzorgen van colleges en workshops, onder meer voor de Grotius Academie.

Tsong Ho Chen is lid van de redactie van Tijdschrift Aanbestedingsrecht en publiceert regelmatig over aanbestedingsrecht, met als speciale aandachtsgebieden gunningscriteria, beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen.

Opleiding en publicaties

Tsong Ho Chen studeerde zuivere wiskunde aan de Universiteit Leiden en volgde tijdens zijn loopbaan als docent wiskunde een avondstudie rechten (civiel). Als IT-consultant volgde hij diverse trainingen op gebied van computertalen, databases en service management (C, Cobol, Uniface, SQL, Oracle, ITIL). Sinds 2005 heeft hij talrijke artikelen gepubliceerd over aanbestedingsrecht. In diverse van die artikelen bespreekt hij de wiskundige achtergronden van beoordelingsmodellen en het verband tussen beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen. In opdracht van PIANOo heeft hij een Beste PKV Handreiking voor inkopers geschreven.

Belangrijkste projecten

Tsong heeft ruime ervaring met advisering van zowel aanbestedende diensten als marktpartijen en heeft als consultant meerdere inkooptrajecten begeleid. Zo heeft hij als IT-consultant en Legal Advisor van LogicaCMG geadviseerd bij inschrijven op vele aanbestedingen, waaronder grote aanbestedingen van UWV, Belastingdienst, ministeries, P-Direkt, GovUnited en de Waterschappen. Als advocaat is hij opgetreden in vele kort gedingen voor o.a. Océ, HTM en SAP. Als advocaat en later zelfstandig adviseur heeft hij HTM intensief begeleid bij de aanbesteding voor levering van trams en vele aanbestedingen van opdrachten als renovatie van een remise, revisie van draaistellen, inhuur van externe medewerkers, civiele werken, telefonie, railonderhoud en levering van een nieuw betaalsysteem. Daarnaast heeft hij onder meer geadviseerd bij de aanbesteding van de levering van smartcards voor de Rijkspas, de levering van IT-infrastructuur voor P-Direkt, de prijsvraag voor het ontwerp van het stadhuis in Leudal, de curatieve zorg voor COA, de renovatie van het Koningin Julianaplein in Vaals en de inkoop van ICT hardware door de Rijksoverheid. Ook heeft hij diverse deskundigenrapporten geschreven in het kader van aanbestedingsgeschillen.