Samenstelling Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en een commissielid.
 

Voorzitter: prof.mr. C.E.C. Jansen (Chris)

Huidige functies en activiteiten:

Prof.mr. C.E.C. (Chris) Jansen (1968) is sinds 2004 hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij doceert het Nederlandse verbintenissenrecht, in het bijzonder het contractenrecht, het bouwcontractenrecht en het (Europees) aanbestedingsrecht. Aan de Vrije Universiteit geeft hij sinds 2006 tevens leiding aan een drietal door de VU Law Academy (VULA) verzorgde postdoctorale opleidingen voor juristen en voor inkopers op het terrein van het aanbestedingsrecht.

Het onderzoek van Chris Jansen richt zich allereerst op de wisselwerking tussen inkoopvraagstukken en het aanbestedingsrecht. Ook de wisselwerking tussen het (Europees) aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht behoort tot zijn aandachtsgebied. Daarnast doet hij onderzoek naar de juridische kaders waarbinnen de inkoop, aanbesteding en contractuitvoering van bouw- en infrastructurele projecten plaatsvindt. Het onderzoek vindt plaats binnen het Centre for Public Contract Law & Governance dat is verbonden aan het Kooijmans Institute for Law & Governance. Chris Jansen is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het gerechtshof Den Haag.

Opleiding en loopbaan:

Chris Jansen studeerde rechten aan Tilburg University. In 1992 studeerde hij af op een scriptie over de gevolgen van de SPO-beschikking van de Europese Commissie. Van 1992 tot en met 2003 was hij achtereenvolgens werkzaam als assistent in opleiding, postdoc en universitair hoofddocent aan Tilburg University. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over het bouwcontractenrecht in West-Europa. Van 1992 tot en met 2001 werkte hij tevens als part-time bedrijfsjurist van de Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. te Rotterdam. Naast zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit was Chris Jansen ook deeltijdhoogleraar bouwrecht aan Tilburg University (2012-2017) en gasthoogleraar aan de Unviersiteit Hasselt in het kader van de Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht (2017-2018).

Belangrijkste projecten en publicaties:

Chris Jansen was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2000 en 2005. In 2001 schreef hij in opdracht van de Vereniging voor Bouwrecht en in samenwerking met mr. A.M.J. Vos het preadvies Totstandkoming en inhoud van design & construct-contracten voor complexe infrastructurele projecten. Vanaf 2000 tot 2004 was hij betrokken bij de werkzaamheden van de internationale Study Group on a European Civil Code (SGECC) die in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar een toekomstig Europees Burgerlijk Wetboek. In dat kader was hij als team manager medeverantwoordelijk voor het opstellen van de Principles of European Law on Services Contracts (PEL SC) die onlangs zijn opgenomen in de Draft Common Frame of Reference (DCFR). Van 2006 tot en met 2009 schreef hij in opdracht van de Regieraad Bouw de Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten 2009. In 2009 schreef hij in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht het preadvies De aanbestedingsovereenkomst. Aanbesteden in verbintenisrechtelijk perspectief. In 2014 publiceerde hij zijn Tilburgse intreerede over de integratie van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw.

Vicevoorzitter: mr. A.C.M. Fischer-Braams (Anne)

Huidige functies en activiteiten:

Mr. A.C.M. (Anne) Fischer-Braams (1954) is sinds 1988 werkzaam als advocaat, onder meer op het terrein van het algemeen bestuursrecht, ondernemingsrecht, economisch publiek recht en Europees recht. Vanaf 1994 heeft zij zich volledig     gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. In 2005 verruilde zij het partnerschap bij het kantoor van de landsadvocaat voor een in aanbestedingsrecht gespecialiseerd kantoor. Zij is thans een van de vier partners van Maasdam Broers Fischer advocaten, een  nichekantoor, gespecialiseerd op het gebied van mededinging, aanbesteding en staatssteun. Voorafgaand aan haar loopbaan in de advocatuur werkte zij 12 jaar als jurist bij het toenmalige Ministerie van Landbouw & Visserij en was zij enige tijd gedetacheerd bij de Europese Commissie.

Naast haar advies- en procespraktijk geeft Anne Fischer regelmatig colleges en workshops op het gebied van (Europees) aanbestedingsrecht, onder meer bij de Academie  voor de Rechtspraktijk en de Universiteit van Amsterdam. Eerder doceerde zij aan de Grotius Academie (over de (on)mogelijkheden tot herstel van fouten in aanbestedingen en inschrijvingen), de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam (postdoctorale leergang aanbestedingsrecht voor juristen en inkopers) en de Academie voor Overheidsjuristen. Samen met Germ Kemper en Kees Flinterman vormt Anne Fischer de Raad van Advies van SupportLawyerOnLine. Sinds september 2016 is Anne Fischer lid van Kamer IV van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam. Tevens is zij rechter-plaatsvervanger in bestuursrechtelijke zaken in de rechtbank Rotterdam.

Opleiding en publicaties

Anne Fischer studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1976) en Mededingingsrecht aan de Grotius Academie (1998). Zij werkte mee aan het FIDE Public Procurement landenrapport 2014. Als voorzitter van de juridische en bestekstechnische commissie van de CROW heeft zij bijgedragen aan de totstandkoming van de Standaard RAW Bepalingen 2015. Anne Fischer publiceert regelmatig, onder meer over het verwerken van duurzaamheids- en sociale criteria in aanbestedingen. Zij is lid van de hoofdredactie van Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht en co-auteur van Kluwer’s Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht. Tevens is zij  erelid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA). Zij was voorzitter van de vakjury ten behoeve van de uitreiking van de scriptieprijs 2015 van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht. Who’s Who Legal merkte haar recent opnieuw aan als een van de ‘leading’ experts op het gebied van  Government Contracts.

Belangrijkste projecten

Anne Fischer is over een periode van meer dan twee decennia betrokken geweest bij de voorbereiding en  uitvoering van vele aanbestedingen en bij geschillen in dat kader. Aanvankelijk vooral als adviseur en procesvertegenwoordiger van aanbestedende diensten. Sinds 2005 ook regelmatig als adviseur en procesvertegenwoordiger van inschrijvende marktpartijen. Anne Fischer heeft bijzondere ervaring als lid/voorzitter van multidisciplinair samengestelde tenderboards. Deze dienen als proceswaarborg voor opdrachtgever en markt bij aanbestedingen van onder meer complexe infrastructuur- en mobiliteitsprojecten (Tweede Coentunnel, Anders betalen voor mobiliteit, Corporate Tenderboard Rijkswaterstaat, RijnlandRoute en European Rail Transport Management System). Vaak zijn dit projecten met bestuurlijk-politieke aspecten, geïntegreerde contractvormen en met een belangrijke ICT-component.

Commissielid: mr. drs. T.H. Chen (Tsong Ho)

Mr. drs. T.H. (Tsong Ho) Chen

Huidige functies en activiteiten:

Mr. drs. T.H. (Tsong Ho) Chen (1950) is sinds 2012 zelfstandig adviseur op gebied van aanbestedingen. Daarvoor was hij advocaat bij BarentsKrans, legal advisor bij LogicaCMG, IT-consultant bij CMG en docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Zijn belangrijkste cliënt is HTM Personenvervoer N.V. waar hij eerst als advocaat en daarna als zelfstandig adviseur betrokken was bij vele aanbestedingen.

Naast zijn adviespraktijk besteedt Tsong aandacht aan het verzorgen van colleges en workshops, onder meer voor de Grotius Academie en Conducto.

Tsong Ho Chen is lid van de redactie van Tijdschrift Aanbestedingsrecht en publiceert regelmatig over aanbestedingsrecht, met als speciale aandachtsgebieden gunningscriteria, beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen.

Opleiding en publicaties:

Tsong Ho Chen studeerde zuivere wiskunde aan de Universiteit Leiden en volgde tijdens zijn loopbaan als docent wiskunde een avondstudie rechten (civiel). Als IT-consultant volgde hij diverse trainingen op gebied van computertalen, databases en service management (C, Cobol, Uniface, SQL, Oracle, ITIL). Sinds 2005 heeft hij talrijke artikelen gepubliceerd over aanbestedingsrecht. In diverse van die artikelen bespreekt hij de wiskundige achtergronden van beoordelingsmodellen en het verband tussen beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen. In opdracht van PIANOo heeft hij een EMVI-Handreiking voor inkopers geschreven.

Belangrijkste projecten:

Tsong heeft ruime ervaring met advisering van zowel aanbestedende diensten als marktpartijen en heeft als consultant meerdere inkooptrajecten begeleid. Zo heeft Tsong Ho Chen als IT-consultant en Legal Advisor van LogicaCMG geadviseerd bij inschrijvingen op vele aanbestedingen, waaronder grote aanbestedingen van UWV, Belastingdienst, ministeries, P-Direkt, GovUnited en de Waterschappen. Als advocaat is hij opgetreden in diverse kort gedingen voor o.a. Océ, HTM, Atelier Pro architecten en SAP. Als advocaat en later zelfstandig adviseur heeft hij HTM intensief begeleid bij de aanbesteding voor levering van 60 trams en vele aanbestedingen van opdrachten, zoals renovatie van een remise, revisie van draaistellen, inhuur van externe medewerkers, civiele werken, telefonie en railonderhoud. Daarnaast heeft hij onder meer geadviseerd bij de aanbestedingen van de levering van smartcards voor de Rijkspas, de levering van IT-infrastructuur voor P-Direkt, de prijsvraag voor ontwerp van het stadhuis in Leudal, de curatieve zorg voor COA en onderhoud van technische installaties van Capelle aan den IJssel. Tot slot heeft hij diverse deskundigenrapporten geschreven in het kader van aanbestedingsgeschillen.