Rechter sluit aan bij CvAE Advies 331 (aansprakelijkheidsverdeling en Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit)

In een recente uitspraak (Rb Den Haag 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11869, rov. 5.12 ) verwijst de voorzieningenrechter naar Advies 331van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
In beide zaken was onder andere de vraag aan de orde of de aanbestedende dienst in strijd met Voorschrift 3.9 D lid 1 Gids Proportionaliteit een ongelimiteerde aansprakelijkheid had verlangd.
De voorzieningenrechter oordeelt in navolging van de Commissie dat dit inderdaad het geval is wanneer de omvang van de aansprakelijkheid enerzijds in de concept-overeenkomst is gelimiteerd tot een bepaald bedrag, maar de aanbestedende dienst die limitering vervolgens voor een of meer gevallen expliciet in de concept-overeenkomst uitsluit. Daarnaast is in beide zaken geoordeeld dat de afwijking van artikel 3.9 D lid 1 van de Gids niet is gemotiveerd, waardoor de aanbestedende dienst ook heeft gehandeld in strijd met artikel 1.10 lid 4 Aw 2012.