Toegankelijkheid

Hier vindt u de toegankelijkheidsverklaring. De volledige verklaring is ook te vinden via het register van toegankelijkheidsverklaring.nl: Toegankelijkheidsverklaring Commissie van Aanbestedingsexperts.

Toegankelijkheidsverklaring

Verklaring

Commissie van Aanbestedingsexperts streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Commissie van Aanbestedingsexperts.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Commissie van Aanbestedingsexperts is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Commissie van Aanbestedingsexperts gepubliceerde informatie blijkt dat de website Commissie van Aanbestedingsexperts gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Commissie van Aanbestedingsexperts is gevorderd met de toegankelijkheid van Commissie van Aanbestedingsexperts en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Commissie van Aanbestedingsexperts .
Functie: Juridisch Medewerker.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@commissievanaanbestedingsexperts.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Commissie van Aanbestedingsexperts

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2022.