Privacy

Privacy

De Commissie van Aanbestedingsexperts bemiddelt tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding en geeft niet-bindende juridische adviezen. De Commissie bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en een lid. Zij kunnen zich laten bijstaan door (externe) experts. De Commissie werkt onafhankelijk en onpartijdig.

U kunt online een klacht indienen . In het  klachtformulier vragen we om uw persoonsgegevens. Ook vragen wij u om een gedetailleerde omschrijving van uw klacht of vraag. Het is mogelijk dat de Commissie vervolgens contact met u opneemt met aanvullende vragen over uw klacht. Door u overgelegde gegevens en andere informatie nemen wij op in een intern registratiesysteem.

Vaak zullen wij naar aanleiding van uw klacht contact opnemen met de partij waarover u klaagt, daarbij zullen uw persoonsgegevens openbaar gemaakt worden.

Gepubliceerde adviezen

De Commissie maakt adviezen (mogelijk ingekort) geanonimiseerd openbaar op deze website en op LinkedIn. De Commissie kan besluiten publicatie achterwege te laten.

Beveiliging van gegevens

Formulieren op onze site zijn beveiligd door middel van https, dat betekent dat uw klacht of bericht versleuteld aan ons worden verzonden. U herkent beveiligde pagina's aan de URL, er staat https in plaats van http.

Inzien

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De bescheiden worden na be√ęindiging van de werkzaamheden van de Commissie bewaard in het archief van dat Ministerie.