Advies 355: herstelversie

De Commissie heeft aanleiding gezien een herstelversie van Advies 355 uit te brengen. De aanpassingen betreffen de overweging ten overvloede in overweging 5.5.7 en de aanbeveling onder 7. De wijzigingen hebben geen invloed op de uitkomst van het advies.

In het oorspronkelijke advies stond een tegenstrijdigheid. De Commissie had in overweging 5.5.7 de vraag opgeworpen of beklaagde met Eis 32 in strijd had gehandeld met Voorschrift 3.9 D lid 2 Gids Proportionaliteit (en liet deze vraag onbeantwoord omdat daarover niet was geklaagd), maar schreef in de aanbeveling onder 7 dat een aanbestedende dienst voldoet aan Voorschrift 3.9 D lid 2 Gids Proportionaliteit wanneer hij in het door hem beoogde contract niet voorziet in een expliciete regeling van de limitering van de schadevergoedingsverbintenis van de aansprakelijke opdrachtnemer.

Omdat de klacht daar niet op ziet en het een rectificatie betreft, heeft de Commissie besloten de tegenstrijdige overwegingen over Voorschrift 3.9 lid 2 Gids Proportionaliteit te schrappen. Verder is de inhoud van de overweging ten overvloede in 5.5.7 verplaatst naar de aanbeveling in overweging 7.