Rechter sluit aan bij CvAE Advies 391 (verstrekken van informatie m.b.t. een functietest)

In een recente uitspraak (Rb. Gelderland 28 februari 2017 ECLI:NL:RBGEL:2017:1501) verwijst de voorzieningenrechter naar Advies 391 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zowel aan de Commissie als aan de rechter is de vraag voorgelegd of de aanbestedende dienst voldoende informatie heeft verstrekt aan klager om een functietest uit te kunnen voeren.
De voorzieningenrechter oordeelt net als de Commissie dat de aanbestedende dienst niet aan haar verplichting om voldoende informatie te verstrekken aan inschrijver heeft voldaan.